Hvor stammer vores havørreder fra?

 

vp-logo29. september 2014

Af Per Clausen

 

Vandpleje Bornholm koordinerede i første halvdel af 2013 indsamling af skæl og vævsprøver fra havørreder fanget ved Bornholm for DTUaqua, som led i et landsdækkende forskningsprojekt der skal kortlægge havørredens vandringsmønster. Og samtidig få et billede af hvor stor en del af fangne fisk der er af lokal oprindelse.

Dels var der udleveret poser til vævsprøver til lystfiskere der ville deltage i projektet, og Vandpleje Bornholm troppede op ved fiskekonkurrencer og sikrede sig prøver fra nogle af de indvejede havørreder.

Nu forelægger der et resultat. Om end det er foreløbigt.

Usikkerheden beror på, at DTUaqua endnu ikke har en fuldstændig database over gentikken fra ørreder fra svenske vandløb. Derfor kan nogle af de fisk der er talt som af bornholmsk oprindelse, vise sig at stamme fra svenske vandløb

Det nedenstående lagkagediagram viser den geografiske fordeling af de 44 havørreder der blev taget prøver fra i 2013.

Resultaterne er som nævnt foreløbige, og nogle af de bornholmske fisk kan måske vise sig at stamme fra Sydsverige.

”Men som det ser ud nu tyder det på at godt 60 % af fiskene er lokale, og der er derfor rigtig god grund til at fortsætte vandplejearbejdet” skriver Peter Geertz-Hansen, fiskeribiolog ved Sektion for Ferskvandsfiskeri og –økologi, DTU Aqua.

Dertil kan nævnes, at der kun blev taget prøver fra blanke fisk. Udlegede fisk der pr. definition må være lokale, og mindre blanke fisk, og undermålere, var ikke repræsenteret i materialet. Og da må andelen af lokale havørreder reelt være temmelig højere end undersøgelsen viser.

Projektet med kortlægning af havørredens vandringsmønstre fortsætter, og Vandpleje Bornholm står igen i den kommende sæson for koordineringen på Bornholm.

Der skal tages to prøver fra fisken:

-En skælprøve, hvor af fiskens ”historie” kan aflæses; vækst, alder, gydninger mm. Skællene tages midt mellem rygfinnen og sidelinien. Der er der størst chance for at der er et stamskæl i prøven.

-En vævsprøve hvor fiskens genetik kan aflæses. Det er ud fra fiskens gene,r det kan bestemmes hvilket vandløb havørreden stammer fra. Vævsprøven består af fedtfinnen.

Skælprøven og fedtfinnen fryses i små vævsposer indtil VP Bornholm indsamler dem. På hver pose med prøver noteres fiskens data: Fangststed, dato, vægt og længde.

Vandpleje Bornholm vil indhente skæl- og vævsprøver fra havørreder ved de kommende fiskekonkurrencer mm.

Vil man bidrage med indsamling af vævsprøver kan man rekvirere vævsposer hos VP Bornholm v/ formand Johnny Mertz, tlf 2251 5820.