Indsamling af skæl- og vævsprøver

vp-logo9. marts 2015

 

I 2013 indsamlede Vandpleje Bornholm skæl- og vævsprøver fra havørreder omkring Bornholm, som led i et forskningsprojekt DTUaqua udfører for at kortlægge havørredens vandring i havet.

 

Resultatet fra denne undersøgelse forelå i efteråret 2014, og viste blandt andre ting, at mere end 60 % af de indsendte prøver var udtaget fra fisk produceret i bornholmske vandløb.

 

I år fortsætter forskningsprojektet, og igen er det Vandpleje Bornholm der står for indsamle prøver fra havørreder fanget omkring Bornholm.

Vandplejen vil være til stede ved diverse fiskekonkurrencer og events for at udtage prøver.

 

De bornholmske fiskere opfordres til at deltage i projektet, for at få samlet så mange prøver som muligt.

 

Der skal indsamles prøver fra blanke havørreder fra 50 cm og større.

 

Skællene, ca. 20 stk, tages på fiskens side, midt mellem sidelinien og rygfinnen, da det er der der er størst chance for at der er stamskæl i den udtagne prøve.

Vævsprøven der udtages, er fedtfinnen.

 

Skællene fortæller fiskens historie; tidspunkt for smoltificering, alder og gydninger.

 

Vævsprøven bliver dna-analyseret, og fortæller hvilket vandløb fisken stammer fra.

 

Prøverne lægges i prøveposer, der kan rekvireres hos Vandpleje Bornholm.

 

På prøveposerne noteres fisken data: dato, fangststed, vægt og længde. Derefter skal prøven opbevares i fryser, indtil VP Bornholm indsamler dem i foråret.