VP-projekter efterår 2014

vp-logo29 .september 2014

Af Per Clausen

 

NOVANA

VP-Bornholm vil i oktober bistå i de fiskeundersøgelser som miljøtekniker Steen Krogsbøll foretager for Naturstyrelsen hvert år.

I år skal Naturstyrelsen Bornholm elbefiske 3 NOVANA- kontrol-vandløbsstationer (50 eller 100 meter afhængig af forholdene). Det er Bagge å ved Hasle klinker, Tilløb til Tingsted å ved Vestermarie og Svenskebækken ved Ekkodalen. Det forventes at tage ca 4 timer pr sted.

Elbefiskninger skal blive foretaget i oktober, og skal udføres i overensstemmelse med Teknisk anvisning fra NOVANA-programmet.

Elbefiskningen kommer til at foregå over 2 dage;  8. og 9. oktober.

Der er brug for 3 åmænd.

Kan du en eller begge dage, så kontakt Jonny Mertz på tlf 22 51 58 20.

 

Øle Å projektet

I november skal VP-Bornholm elbefiske sammen med Københavns Universitet som led i restaurerings-projektet i Øle å.

Det kommer til at foregå i uge 46 på dagene 11/11 12/11 og 13/11

Der bliver brug for 3 åmænd.

Kan du en eller flere af disse dage, så kontakt Jonny Mertz på tlf 22 51 58 20.

Gydegrus og skjulesten i Læs å

Der arbejdes i øjeblikket med at få tilladelse til udlæg af skjulesten og gydegrus i Læs å. Forhåbentlig kan det nås inden efteråret.

Der bliver der så brug for et hold åmænd.