Fiskedød i By å

vp-logo12. juli 2014

Af Per Clausen

 

 

Ved 19-tiden fredag d. 11. juli 2014 fik beredskabsstyrelsen melding om døde fisk i By å ved Østerled.

Beredskabslederen fik hurtigt konstateret, at alle fisk fra Almindingsvej til et stykke nedstrøms Østerled var døde.

På stykket videre ned mod Smallesund var fiskene medtaget.

Efter rådslagning med Regionskommunens miljøafdeling, blev det besluttet at sætte en brandslange til lige opstrøms Smallesund, så vandføringen blev større, og en eventuel forurening blev fortyndet, og derved sikre overlevelse for fisk nedstrøms.

Ved mørkets frembrud lod det til at være lykkedes.

Byå er et meget produktivt vandløb, så på den lille kilometer fiskedøden begrænsedes til, anslås der at have været ca. 10 døde fisk pr. kvadratmeter. Alle et-års yngel på ca. 2 til 3 cm. Andet-års yngel er åbenbart trukket længere ned i, eller helt ud af, vandløbet, i den tørre sommer.

Umiddelbart tyder det på at fiskene er døde af partikel-forurening, der har blokeret for iltoptagelsen i gællerne.

Forureningen er sandsynligvis konstateret kort efter den er foregået.

Kilden til forureningen vurderes at stamme fra et rør der løber fra Snorrebakken, og ud i Byå ved Almindingsvej.

Det vil nærmere efterforskning måske give et svar på.

 

VP-Bornholm var på pletten.
Leif Nielsen øger vandføringen i den sommertørre å med hjælp fra brandvæsnet.