Bestyrelse Vandpleje Bornholm

vp-logoVandpleje Bornholms bestyrelse består af følgende medlemmer maj 2019

Formand: Erik Thorsen. Stormgade 15. 3700 Rønne
40 41 59 96 esox@mail.dk

Kasserer: Per Eklund (Bugge). Lobbæk Hovedgade 8 B. 3720 Aakirkeby
42 23 60 68 krydset59@gmail.com

Næstformand: Morten Drews. Ferskesøparken 16. 3730 Nexø
60 80 97 87 hedvig21@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Leif Schwencke Nielsen. Ægirsvej 19. 3700 Rønne
50 48 37 77 snogo@snogo.dk

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Sven Sparholt. Søndre Landevej 110. 3720 Aakirkeby
56 97 00 65 sven@sparholt.dk

Bestyrelsessuppleant: Bjarke Borup Hovedgade 64 Snogebæk 3730 Nexø
30 27 78 48 bjarkeborup@gmail.com

Bestyrelsessupleant og Webmaster: Per Clausen. Kanegårdsvej 15. 3700 Rønne
23 28 26 55 per@perogsanne.dk

Bestyrelsessuppleant: Henrik Sparholt. Kalbyvejen 28. 3720 Aakirkeby
30 63 77 17 henrik.sparholt@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Simon Giroux. Kannikegårdsvej 5A. 3730 Nexø
22 88 40 50 sdgiroux@hotmail.com

Revisor: Poul-Erik Olsen. Olsgade 12. 3700 Rønne
40 13 98 59 bente.peo@gmail.com

Revisor: Jesper Schiøtt. Ellevej 44. 3700 Rønne
30 56 86 18 bornholm@sportdres.dk