Observer vandløbene for regnbueørreder

vp-logo18. marts 2015

Af per Clausen

D. 11. marts fangede Peter Hampe en regnbueørred på 3,4 kg ved Fredensborg ved Rønne.
Fisken er tydeligvis en undsluppen fisk fra Havbrug Bornholm.
Fangsten indikerer at der stadig er regnbuer i farvandet omkring Bornholm fra udslippene forrige år.
Da fisken var fuld af moden rogn, er det en reminder om, at det er ved denne tid de undslupne fisk vil søge op i vandløbene, for at forsøge sig med gydning.

150311regnbue_rogn

Deres formålsløse forsøg på gydning, kan udrette stor skade på gydebankerne, hvor havørredernes æg ligger klar til snarlig klækning.
Desuden kan regnbuerne gøre et stort indhug på den bestand af yngel der befinder sig i åen.
Det kan man ikke rigtigt gøre noget ved. Men man kan observere og dokumentere omfanget til fremtidig brug.
Så åmænd, og andre, bedes være opmærksomme på dette det næste stykke tid.
Hvis man ved sin gang ved åen ser regnbuer, eller tegn på gydeaktivitet, så kontakt straks Vandpleje Bornholm om dine observationer.
Regnbuens gydegruber er nemme at kende fra havørredens. Kendetegnet er en udpræget grydeformet start på gydegruben.