Referat af ekstraordinær generalforsamling

vp-logo

29. april 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Mandag d. 28. april 2014 kl. 19.00 i BSF’s klubhus, Bådehavnsvej 9, Rønne

 

Til stede fra bestyrelsen: Johnny Mertz, Erik Thorsen, Per Bugge, Per Clausen, Sven Sparholt.

Fra foreningerne: Simon Rømer.

Støttemedlemmer: Torben og Dunja Hansen, Finn Folkjær (Bølgebryderne).

 

  1. Valg af dirigent.

Simon Rømer blev valgt til dirigent. Den ekstraordinære generalforsamling blev konstateret lovligt indvarslet og forretningsorden godtaget.

  1. Kassererens aflæggelse af det reviderede årsregnskab for perioden 01-04-2013 til 31-12-2013.

Kasserer Per Bugge beklagede sin misforståelse af regnskabsperioden og den sene kontakt til revisorerne, der havde ført til denne forsinkede fremlæggelse af regnskabet, og forsikrede at regnskabet ville blive forelagt revisorer straks efter afslutning af regnskabsåret fremover.

Efter et enkelt spørgsmål om de tilgåede midler fra Agenda-puljen, der var blevet brugt til indkøb af diverse redskaber, blev det reviderede regnskab enstemmigt godkendt.

  1. Eventuelt.

Der blev en løs debat om de forskellige tilknytninger der var til VP-Bornholm, åmænd, foreninger og støttemedlemmer.

Der blev drøftet hvilke initiativer der kunne engagere åmændene yderligere. Der blev nævnt bl.a. informationsmøder for åmænd, små projekter og ekskursioner. God drøftelse der var inspirerende for bestyrelsens videre arbejde.

Der blev spurgt til adgangsretten ved øens vandløb. Det oplystes man altid skal have lodsejers tilladelse. Erik Thorsen ligger inde med et elektronisk værktøj med link til lodsejere, der vil blive rundsendt.

Der blev efterlyst kontingentskrivelse til støttemedlemmer. Det vil blive fremtidig procedure.

 

Referent Per Clausen