Voldsom oprensning i Spager Å

23. april 2014

Af Per Clausen

Vandpleje Bornholm fik 10. april en henvendelse fra en privatperson, om en landmand der rensede kraftigt op med maskine i Spager Å (tilløb til Kobbe Å) på begge sider af vejunderføringen ved Hjortevej.

Vandpleje Bornholm har foretaget besigtigelse og vurderet der er tale om ukorrekt fremfærd, og har anmeldt sagen til BRK teknik og miljø.