Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

vp-logo2. marts 2015

 

Til alle medlemmer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8 Rønne.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Dagsorden efter vedtægternes § 5.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse

af kontingent.

6. Valg af formand. Vi skal vælge ny formand for 1 år.

7. Valg af kasserer. Per Bugge er på valg.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Valg af 1 bestyrelsesmedlem efter tur.

9. Valg af suppleanter. Der skal vælges mindst 2 suppleanter.

10. Valg af revisorer efter tur. Revisor Poul-Erik Olsen er på valg.

11. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 5. april 2015.