Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til. Alle medlemmer.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Torsdag d. 03. april 2014 kl. 19.00 i BSF’s klubhus, Bådehavnsvej 9 Rønne.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Dagsorden efter vedtægternes § 5.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse

af kontingent.

 1. Valg af formand.

Leif Nielsen er på valg og genopstiller ikke.

 1. Valg af kasserer.

Ikke aktuelt i 2014.

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur.

Erik Thorsen og Johnny Mertz er på valg efter tur og genopstiller.

 1. Valg af suppleanter.
  Der skal vælges 2 suppleanter.

       Per Clausen og Henning Dahl er suppleanter og genopstiller.

 1. Valg af revisorer efter tur.

Revisor Jørn Johansen er på valg efter tur og genopstiller.

 1. Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 26. marts 2014.

 

 

Med venlig hilsen
Vandpleje Bornholm