Behandles klager over havbrug uvildigt?

vp-logo26. Marts

Af Per Clausen

 

Miljøstyrelsen traf den 10. marts 2014 afgørelse om ikke VVM-pligt for et etårigt havbrug, Bornholms Havbrug øst for Nexø.
Miljøstyrelsen meddelte den 1. april 2014 miljøgodkendelse til etablering af det etårige forsøgshavbrug med produktion af 150 tons regnbueørred på søterritoriet øst for Nexø, på en lokalitet længere end 1 sømil fra land. Godkendelsen var tidsbegrænset til den 31. december 2014.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har den 9. april 2014 påklaget afgørelsen om ikke VVM-pligt og den 28. april 2014 påklaget afgørelsen om miljøgodkendelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagerne fik ikke opsættende virkning. Og var endnu ikke behandlet da projektet udløb 31. december 2014.

D. 27. februar fik klagerne denne besked fra Natur- og miljøklagenævnet: Det har nu vist sig, at da aktiviteten er ophørt, har Miljøstyrelsens afgørelser af henholdsvis den 10. marts 2014 og 1. april 2014 ikke længere nogen aktualitet, hvorfor grundlaget for klagerne er bortfaldet.

Med nedenstående indlæg fra facebooksiden “Kaninen Katrine fra Endelave” kan der være endnu større bekymring for behandlingen af sager om havbrug i klagenævnet i fremtiden:

“HAVBRUGS-MAFIA INFILTRERER MILJØKLAGENÆVNET:

Da et enstemmigt Natur- og Miljøklagenævn i december lukkede det storforurenende Hjarnø Havbrug A/S’ havbrug ud for Endelave, klagede formanden for lobbyorganisationen Dansk Akvakultur, Ivan Bundgård Sørensen, over et af de sagkyndige medlemmer, den anerkendte biolog Peter Blanner, fordi han har kritiseret havbrug.

Det får lobbyformanden måske ikke behov for fremover.

En ren havbrugs-mafia har nemlig via Dansk Akvakulturs medlemskab af Landbrug og Fødevarer infiltreret Natur- og Miljøklagenævnet som såkaldte sagkyndige
I spidsen står den ultraliberale havbrugsforkæmper og tidligere formand for Dansk Akvakultur, Karl Iver Dahl-Madsen, der stempler de, der mener havbrug skal flyttes på land under miljørigtige forhold, som tossehoveder og lover, at “jeg kan godt garantere, at der ikke bliver givet nogen usaglige afslag til havbrug med min stemme”.

Karl Iver Dahl-Madsen er også administrator af den lukkede Facebook-gruppe Venner af Dansk Akvakultur.
Det er adjunkt på DTU, Susan Holdt, også.
Hun er godt nok indstillet af Miljøstyrelsen, men går absolut ind for havbrug og er betalt medlem af den GUDP-gruppe, der i øjeblikket arbejder med såkaldt kombi-opdræt.

Med som sagkyndig er også havbrugs-vennen Per Dolmer fra Orbicon, der blev betalt af Hjarnø Havbrug for at få havbruget ud for Endelave på plads.

En anden involveret i Endelave-projektet, Flemming Møhlenberg, er også med.
Det samme er en dyrlæge fra havbrugsfirmaet Aquapri, Torsten Snogdal-Boutrup, der godt nok arbejder med dette selskabs miljørigtige landanlæg ved Vejen og derfor – ifølge Karl Iver Dahl-Madsen – må være et tossehoved.

Også den tidligere direktør for det nu japanskejede storforurenende havbrug Musholm A/S, Kurt Malmbak, er med på NMKN’s liste over sagkyndige sammen med biologen Alfred Jokumsen…

Havbrugs-lobbyen er altså på plads i Natur- og Miljøklagenævnet. Nu bliver det interessant, om der bliver brug for en eller flere af dem og om de i givet fald kan findes egnet til at deltage i sagsbehandlingen eller om de kan siges at være inhabile….”

Klide: Facebook “Kaninen Katrine fra Endelave”