Regnbueørred i Smaragdsøen

vp-logo21. maj

Af Per Clausen

 

Rocky Vilhelmsen fangede d. 17 maj en regnbueørred i Smaragdsøen.

Fisken var en nedfaldsfisk. Altså har den sandsynligvis været oppe og lave ravage i vandløbet.

Regnbueørreder er altid undslupne fisk. Med 1,75 kg kan denne være en af de ørreder der undslap fra Bornholms Havbrug ved burets havari på førstedagen april 2014.

Under alle omstændigheder er fangsten et eksempel på problematikken omkring udslip fra opdræt, der bør anerkendes som en reel problematik.

Derfor er det meget vigtigt, at observationer af regnbueørreder bliver dokumenteret. Meld derfor altid ind til Vandpleje Bornholm, hvis du observerer regnbueørreder. Især i vandløbene.

regnbue_smaragdsoeen1