Forureningskilde fundet

vp-logo26. august 2013

Kilde: TV2 Bornholm/af Mette Holm Hansen

 

Teknik og Miljø har nu fået svar på vandprøverne fra Bagå ved Sorthat-Muleby, der i begyndelsen af august blev ramt en kraftig forurening.

Det var valle, der udskilles ved fremstilling af ost og bruges i landbruget til at fodre grise med, der var skyld i at flere tusind fisk og fiskeyngel døde i Bagå ved Sorthat-Muleby.

Det er en rørledning, der går fra Mejeriet i Klemensker til flere gårde blandt andet Simlegård, der er sprunget læk og sendte valle ud i Bagå.

– Det indeholder jo en hel masse stoffer fra mælken, blandt andet en masse laktose, mælkesukker, og når det kommer ud i vandet, så bliver det omsat af bakteriefloraen i vandløbet under iltforbrug, meget kraftig iltforbrug, og det vil sige, at alt ilten i vandet bliver brugt til at omsætte det her mælkesukker, og så bliver der ikke ilt til overs til fiskene, siger Henrik Jespersen, biolog ved Bornholms Regionskommune.