Bagge Å voldsomt forurenet

6. august 2013

Kilde: Bornholm.nu af Bjarne Hansen

Vandløbet Bagge Å ved Muleby er blevet ramt af en voldsom, ukendt forurening og tusindvis af fisk er døde på strækningen fra Hoglebjergvej til kysten

Det oplyser indsatsleder Henrik Christensen, Bornholms Brandvæsen.

Både Bornholms Regionskommune og Bornholms Brandvæsen har besigtiget vandløbet, som er et vigtigt gydested for ørreder.

Henrik Christensen fortæller, at alt, hvad der er af ørredyngel, er omkommet.

 

”Det eneste, der har klaret sig, er nogle små bunddyr, som umiddelbart ser ud til at overleve.

Vi har ingen anelse om årsagen til forureningen. Vi har taget en række vandprøver, som skal analyseres i morgen. Indtil da, kan vi ikke gøre noget. Der er meget lidt vand i åen og selvom vi kørte en tankvogn eller flere ud med vand, så ville vi ikke kunne gøre noget – og i øvrigt er det for sent, for fiskene er døde.

Vandet er grumset, men lugter ikke af gylle eller viser spor efter gylle,” siger indsatslederen.

Det var en borger, der ved 16-tiden mandag kontaktede kommunens miljøafdeling og fortalte, at der lå en masse fisk med bugen i vejret.

Midt i juni sidste år udlagde foreningen Vandpleje Bornholm 13 tons gydegrus i Bagge Å.

De 13 tons grus er små granitsten, som bruges af havørrederne hvert efterår, når de skal op og gyde i åen.

Foto: Leif Nielsen