Krebs i søer under lup

vp-logo21. juni 2013

Af Marie Møhl. Kilde: TV2 Bornholm

Undersøgelsen af den bornholmske krebsebestand fortsætter nu med fiskning i søerne. DTU Aqua vil finde ud af, hvor mange steder den invasive signalkrebs lever.

I efteråret 2012 blev forekomsten af krebs i de bornholmske åer og vandløb undersøgt af Vandpleje Bornholm i samarbejde med DTU Aqua. Nu er turen kommet til de større offentligt tilgængelige søer.

Det er fundet af den invasive signalkrebs i Melsted å sidste sommer, der er årsag til DTU Aquas finkæmning af de bornholmske ferske vande. Undersøgelsen har indtil videre vist, at der er signalkrebs i tre vandløb på øen.

Signalkrebsen er bærer af en svampesygdom, der tager livet af den hjemmehørende flodkrebs. Bornholm var indtil sidste sommer det eneste område i Danmark uden signalkrebs. Derfor gør DTU Aqua nu en indsats for at afdække udbredelsen af signalkrebs.

Krebsefiskeriet foretages under dispensation, da det kun er tilladt at fiske krebs i august og september i de bornholmske kommunale søer.