Vandrådet formelt opløst

vp-logo21. maj 2015

Af Per Clausen

 

Som nævnt tidligere, har Vandpleje Bornholm brugt rigtig mange resurser i forbindelse med arbejdet i Vandrådet.

Der blev indsendt 7 forslag til forbedring i de bornholmske vandløb.

Vandrådet havde sit sidste møde d. 30. april, og af de indsendte forslag havde Naturstyrelsen godkendt de to.
Det drejer sig om spærringer i Øle Å ved Ågård og ved Slusegård. Ydermere har vi fået hævet beløbsrammen fra 1,6 million til 2 millioner kroner.

Det er dog ikke sådan, at der kan blive penge til overs.
Regionskommunen får kun det, som det kommer til at koste op til de 2 millioner.

De to forbedringer giver tilsammen stor mening, og der fås god valuta for pengene i form af meget bedre passageforhold for henholdsvis opgangsfisk og smolt.

Vandrådet er nu formelt opløst, men måske genopstår det, hvis erfaringerne med arbejdet i de 23 vandråd landet over viser sig at være gode nok.

Selvom Vandrådet ikke længere eksisterer, bliver vi i Vandpleje Bornholm ved med at holde kontakt med Teknik & Miljø i BRK.
Vi har allerede aftalt, at holde et statusmøde til efteråret, hvor vi vil udveksle erfaringer og drøfte forskel-lige muligheder for forbedringer i vore vande.