Igen forurening i Bagge Å

vp-logo21. maj 2015

Af Per Clausen

 

Onsdag d. 6. maj opdagede en borger, at der lå døde fisk i Bagge Å i området ved Chamottevej og Skajlamark.

Der blev straks iværksat en undersøgelse, hvor det konstateredes, at det drejede sig om en mindre gylleforurening.

Heldigvis var åens vandføring forholdsvis stor, så det ser ud til, at gylleproppen hurtigt er ført mod havet, uden de større skader.
Der var et antal mindre fisk, der gik til, men smådyrene i åen har tilsyneladende ikke lidt skade.

Det er ikke lykkedes, at finde forureningskilden, men dagen efter kunne det konstateres, at der i området arbejdedes med gylle.
Der var også en markant lugt i luften fra Baggårdsvej og sydvestover.

Igen et bevis på, at Åmænd / kvinder er med til at passe på naturen, og slå alarm, når det gælder. Godt gået.