Sportsfiskerne til Folkemøde 2015

vp-logo1. juni 2015

Af Per Clausen

 

I år deltager Danmarks Sportsfisker Forbund på Folkemødet på Bornholm.

Det sker i samarbejde med en række grønne organisationer omkring Grøn Scene.
Grøn Scene er fysisk et telt, hvor der arrangeres debatter omkring natur- og miljø.

Fra DSF deltager medlem af bestyrelsen Peter Saabye Simonsen, og fra sekretariatet Ole Wisler, Martin Hedegaard og Lars Brinch Thygesen.

DSF håber naturligvis mange af medlemmerne på Bornholm, der også har bidraget aktivt i planlægningen, møder op og deltager i de arrangementer der er planlagt under folkemødet.

Der var oprindeligt planlagt to arrangementer afviklet sammen med Danmarks Jægerforbund.
Fredag den 12. juni kl. 19.15-22.00 kan man møde Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund til en hyggelig aften i teltet hvor temaet er: ”Fra naturens skatkammer”.
Jægerrne og sportsfiskerne vil fortælle om de spændende naturoplevelser de får i kraft af deres interesse krydret med smagsprøver af fisk og vildtkød.
Et planlagt arrangement lørdag den 13. juni kl. 12.20-14.00 med emnet ”Naturen ind i folkeskolen – folkeskolen ud i naturen” er aflyst og vil blive erstattet med debatter. Andre ændringer kan forekomme på grund af valget.

Lørdag den 13. juni kl. 14:30 – 15:20. En af de helt centrale debatter på øen den seneste tid: ”Debat
Fiskeopdræt på Bornholm – hvilke ulemper og fordele er der?” Fiskeopdræt kan foregå i netbure i havet eller i lukkede anlæg på land. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker at sætte fokus på de 2 produktionsformer i forhold til havmiljøet, beskæftigelsen og andre forhold. Hvilke muligheder og begrænsninger ser paneldeltagerne, og hvilke valg skal træffes.

Fredag den 12. juni kl. 14:30 – 15:20. Debat: ”Lystfiskeriets værdi på Bornholm og resten af Danmark” Lystfiskeriet omsætter årligt i Danmark for næsten tre milliarder kr. og det beløb kan mangedobles med en målrettet indsats. Men satsningen på bedre lystfiskeri modtages ikke positivt af alle. Hvad er potentialet, og hvordan kan fiskeriet reguleres på en måde, der tilgodeser de forskellige interesser.