Testfiskeri 2015

vp-logo16. august 2015

Af Per Clausen

 

I lighed med forrige år bistår Vandpleje Bornholm Naturstyrelsen ved testfiskeri i forbindelse med Novana-programmet, det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø.

For Naturstyrelsen er det Steen Krogsbøll og Carsten Fugl der forestår testfiskeriet.

Til testfiskeriet skal vi bruge et mindre antal åmænd til at assistere ved elbefiskningen samt optælling og registrering af fiskene.

Ved sin frivillige indsats bliver man belønnet med en interessant og lærerig oplevelse.

Tilmeld dig de dage du kan hos Per Bugge, tlf 42236068.

Testfiskeriet kommer til at forgå i to etaper:

1. Uge 34. Mandag d. 17 august til torsdag d. 20. august.
Mandag eftermiddag og tirsdag eftermiddag sætter Carsten Fugl og Steen Krogsbøll ca 10 biologiske oversigtgarn garn i Hammersø.
De indsamler garnene den efterfølgende morgen kl 8-9, og det vil sige tirsdag og onsdag kl 9 vil de gerne have hjælp til at pille fiskene ud af garnene, samt at artsbestemmes, veje og måle dem.
Det vides ikke hvor mange fisk der er – men klokken kan måske godt kan blive 14 inden vi er færdige! De vil tro der er arbejde til 3-4 mænd af gangen.
Det bliver spændende at se hvilke arter der gemmer sig i dybet………
Onsdag eftermiddag sættes der så garn ud i Bastemosen, og de skal så røgtes på samme måde torsdag morgen . Det vides af erfaring, at der ikke bliver tale om ret mange garn/fisk, og det er måske ikke ulejligheden værd at bede om hjælp her?????? ( men i skal være velkomne).
Båden i Hammersø er stor nok til at vi kan have en ekstra mand ombord, men det er udelukket i bastemosen da gummibåden er MEGET lille.
2. Uge 39. Tirsdag 22. september og onsdag 23. september.
Elfiskeri i vandløbene hvor drejer det sig om 4 vandløb.
Det drejer sig om flg Vandløb, og forventninger ud fra sidst foretaget befiskninger :
Svenskebæk Ekkodalen, 50 m, ca 150 fisk
Kobbeå, ved udløbet t havet, 50 m, ca 150 fisk
Øle å, Boesgård, nær udløbet, 50 m, ca 50 fisk
Dammebæk, ved Dueodde Golfbane, 100 m, ca 20 fisk.
Oplysning om tid og sted de pågældende dage oplyses ved henvendelsen til Per Bugge, tlf 42236068