Nye bekendtgørelser om havørred 1. januar 2016

vp-logo15. december 2015

Af Per Clausen

 

NaturErhvervsstyrelsen har udsendt to nye bekendtgørelser vedrørende fiskeri efter havørred omkring Bornholm, gældende fra 1. januar 2016.

Det drejer sig om:

Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm

og

Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)

Væsentlige ændringer er:

-Tre vandløb; Bagge å, Kobbe å og Gyldens å, vil fremover være fredet hele året i en zone på 500 meter fra udløbet.

-I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) må der højst hjemtages tre ørred (salmo trutta) pr. fisker pr. dag, dog højst tre ørred pr. båd pr. dag.

-I perioden fra den 1. marts til og med 30. april, må der indenfor 30 m kurven kun anvendes flydende garn med en maskestørrelse på 60 mm og derunder (helmaske) svarende til 30 mm og derunder (halvmaske).

Vandpleje Bornholm har været involveret i arbejdet med bekendtgørelserne samt afgivet høringssvar, og hilser ændringerne velkommen.

Dog havde Vandpleje Bornholm bakket op om Danmarks Sportsfisker Forbunds indsigelse mod de tre nye helårsfredninger.