Skarv reguleres hårdere

27. januar 2017

Af Marie Møhl

 

For at skåne ørredbestanden i de bornholmske vandløb, bliver skarven nu reguleret hårdere.

Vandpleje Bornholm har fået tilladelse til at skyde skarv.

 

 

 

Skarven er en fredet fugl, der har været hårdt trængt på landsplan. På Bornholm har den dog været støt stigende de seneste ti år, og vi har ifølge DOF en sund bestand.

Men lystfiskerne har længe set skævt til de sorte fugle, der snupper ørredyngel og ål for næsen af dem.

– Jeg har ikke belæg for, hvor meget, de tager, men vi ser dem jo hele tiden fiske, og vi kan godt se, hvad de har med op, lyder det fra en fortørnet lystfisker.

Per Bugge fra Vandpleje Bornholm er dog godt tilfreds med den tilladelse, han netop har modtaget til at regulere skarven på kysten ved 21 åudmundinger.

Indtil nu er der ellers kun blevet skudt skarv i området omkring lufthavnen af trafikmæssige hensyn, men i sommer indførte Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nye regler for regulering af den sultne skarv.

Det betyder, at vi indtil nytår vil se jægere udføre regulering, steder hvor der normalt ikke må jages.

– Især i Rønne ved Byåen, der er man jo ikke vant til at høre skud, så det vil vi gerne informere om, siger Per Bugge.

Hos DOF Bornholm er man uforstående overfor nødvendigheden men finder den nye skarvregulering i orden.

– Vi har så sund en bestand af skarv nu, at det næppe kommer til at have nogen betydning, siger formanden Carsten Andersen.