Ordinær generalforsamling 25. april 2018

Rønne 16. marts 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm onsdag d. 25. april 2018 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8 Rønne.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Dagsorden efter vedtægternes § 5.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse

af kontingent.

6. Valg af formand. Erik Thorsen er på valg for 2 år.

7. Valg af kasserer. Ikke aktuelt i 2018.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur for 2 år. Morten Drews og Sven Sparholt er på valg.

9. Valg af suppleanter. Der skal vælges mindst 2 suppleanter for 1 år. Henrik Sparholt, Bjarke Borup og Per Clausen er på valg.

10. Valg af revisorer efter tur. Revisor Jørn Johansen er på valg for 2 år.

11. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 17. april 2018.

 

Med venlig hilsen

Vandpleje Bornholm