Udlægning af skjulesten i Kæmpeåen

Rønne 2. juli 2018
Af Vandpleje Bornholm

 

Vandpleje Bornholm udlagde i samarbejde med Benny Thiesen fra Fuglesangsprojektet d. 16. juni skjulesten i Kæmpeåen fra rørlægningen og ca. 150 meter nedstrøms.

Udlægning af skjulesten har en stor positiv betydning for fisk og det øvrige dyreliv i vandløbet, der ud over den negative påvirkning fra det rørlagte stykke, også lider under den lave vandføring der er i vandløbet i den tørre sommer.

Planen er at strækket også skal genslynges og at der skal udlægges gydegrus. Men det arbejde afventer en afklaring af genåbning af det rørlagte stæk.

Der er i december 2016 bevilget ca. 1,5 millioner kr. fra Den Danske Naturfond til at genoprette naturen omkring Kæmpeåen, ved at man genskaber den ferske eng og åbner en 1,3 km lang rørlagt strækning af vandløbet.
Status er at der fortsat mangler købsaftaler med to landmænd, der er lodsejere i sprækkedalen Fuglesangen.