Ordinær generalforsamling 8. maj 2019

Rønne 31. marts 2019
Af Vandpleje Bornholm

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8 Rønne.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Dagsorden efter vedtægternes § 5.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse

af kontingent.

6. Valg af formand. Ikke aktuelt i 2019.

7. Valg af kasserer. Per Bugge er på valg for 2. år.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Valg af 1 bestyrelsesmedlem efter tur for 2 år. Leif Nielsen er på valg.

9. Valg af suppleanter. Der skal vælges mindst 2 suppleanter for 1 år. Henrik Sparholt, Bjarke Borup, Simon Giroux og Per Clausen er på valg.

10. Valg af revisorer efter tur. Revisor Poul-Erik Olsen er på valg for 2 år.

11. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 30. april 2019.

Med venlig hilsen

Vandpleje Bornholm