Observationer af vandføring i Læs å sommeren 2018 efterlyses.

Rønne 25. april 2019
Af Per Clausen

Henrik Jespersen (tidligere biolog i amt og kommune), er i gang med at tælle smoltudtrækket fra Læså.

Han havde jo ventet, at der stort set ikke ville komme smolt, fordi vi havde så tør en sommer sidste år, og de strækninger af åen, han har set, var fuldstændigt tørre.

Men til hans overraskelse er der faktisk en hel del fisk. Indtil videre er han oppe på 800 talte fisk. Helt overvejende fisk, der har taget to somre i åen.
Det er jo fint, men det store spørgsmål er: hvor har de været hele den tørre sommer 2018?
Mon der er nogle af Vandpleje Bornholm’s åmænd, der har gået i Læså sidste sommer, og som kan sige noget om, hvor der har været tørt og hvor der har været vand?

I så fald vil han være meget taknemlig for lidt oplysninger.

Kontakt en fra Vandpleje Bornholms bestyrelse.

Eller

Henrik Jespersen tlf 2943 5145