Ny forvaltning af bornholmske havørreder

vp-logo13. marts 2015

Af Per Clausen

 

Der er fra Fødevareministeren lagt op til ændringer i forvaltningen af havørreder omkring Bornholm.

I efteråret fremlagde Dan Jørgensen sine visioner for lystfiskeriet i Danmark. Ved den lejlighed efterlyste ministeren lokale initiativer i tråd med de fremlagte visioner.
Det har en gruppe interessenter på Bornholm så gjort, i form af et forslag til forvaltningen af fiskeri efter havørreder omkring Bornholm.

 

Se henvendelsen af 24. november 2014 til Dan Jørgensen her

Se sportsfiskernes forslag af 18. februar 2015 til ny forvaltning her

 

”Flere havørreder til lystfiskerne på Bornholm. Det bliver med stor sandsynlighed resultatet af en proces, hvor det lokale erhvervsliv, lokale sportsfiskere og Danmarks Sportsfiskerforbund på tre møder har siddet over for erhvervs- og fritidsfiskerne i forsøget på at finde en ny måde at forvalte garnfiskeriet omkring Bornholm på.”

Dette skriver Sportsfiskeren.dk d. 11. marts 2015 og fortsætter:

”Processen er er sat i søen af fødevareminister Dan Jørgensen og er en del af hans visioner for lysfiskeriet. At det er gået sådan, skyldes en henvendelse fra en lang række bornholmske interessenter med fokus på bæredygtige ørredbestande, bedre lystfiskeri og mere turisme. Interessenterne skrev i november 2014 til Dan Jørgensen med nogle ideer til, hvordan lystfiskeriet på Bornholm og dermed muligheden for mere turisme kunne løftes. Forslaget indeholder et omsætningsforbud for havørred og ønsket om, at nedgarn i en periode af året skal placeres henholdsvis 500 og 1000 meter fra land.”

Vandpleje Bornholm noterer sig, at der efter de sidste forhandlinger mellem sportsfiskerne og erhvervs- og fritidsfiskerne, fra sportsfiskernes side er fremkommet et godt og pragmatisk forslag, der friholder erhvervsfiskerne for de konsekvenser, de fremførte kritik af i forhold til interessenternes oprindelige indstilling.

Sagen ligger nu til vurdering i NaturErhvervstyrelsen. I løbet af foråret vil en ny bekendtgørelse blive sendt i høring, og det betyder, de nye regler kan træde i kraft i god tid, inden efterårsfiskeriet efter havørred begynder.

 

Se henvendelsen af 24. november 2014 til Dan Jørgensen her

se sportsfiskernes forslag af 18. februar 2015 til ny forvaltning her