Velkommen til Vandpleje Bornholm

vp-logoVandpleje Bornholm er en sammenslutning af de Bornholmske
sportsfiskerforeninger under Danmarks Sportsfisker Forbund.

Hvad vil vi:

  • Arbejde for forbedrede levevilkår for fisk i de Bornholmske vandløb f.eks. ved genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger der hindrer fiskenes frie vandringer opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger o.s.v.
  • Arbejde for rent vandmiljø på Bornholm.
  • Fremme foreningernes vandplejearbejde gennem kurser, informationsaftener m.v.