Om Vandpleje Bornholm

vp-logoVandpleje Bornholm er stiftet d. 23. februar 2012.

Det er foreningens formål med udgangspunkt i et forpligtende fællesskab at give medlemmerne adgang til at udøve pleje af de Bornholmske fiskevande med henblik på at fremme biodiversiteten, gyde- og opvækstmuligheder, at virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur, at fremme samarbejdet med sportsfiskerforeninger, lodsejere og andre interesseorganisationer, samt at bekæmpe forurening af vore vande.

Som medlem kan optages enkeltpersoner, institutioner og lignende samt sportsfiskerforeninger på Bornholm under Danmarks Sportsfiskerforbund, der tilslutter sig foreningens formål.