Bestyrelse Vandpleje Bornholm

vp-logoVandpleje Bornholms bestyrelse består af følgende medlemmer oktober 2020

Formand: Erik Thorsen.
Stormgade 15. 3700 Rønne
40 41 59 96
esox@mail.dk

Kasserer: Jørn Johansen
Fuglesangsvej 5  3790 Hasle
20 41 17 14   johari3790@gmail.com

Næstformand: Morten Drews
Ferskesøparken 16. 3730 Nexø
60 80 97 87 hedvig21@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem, sekretær og webmaster: Benny Thiesen
bornholm@fuglesangen.dk

Bestyrelsesmedlem: Bjarke Borup
Hovedgade 64 Snogebæk 3730 Nexø
30 27 78 48 bjarkeborup@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Henrik Sparholt.
Kalbyvejen 28. 3720 Aakirkeby
30 63 77 17 henrik.sparholt@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Simon Giroux.
Kannikegårdsvej 5A. 3730 Nexø
22 88 40 50 sdgiroux@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant: Stig Peberholm
stigpeberholm@jubii.dk

Revisor: Poul-Erik Olsen.
Olsgade 12. 3700 Rønne
20 70 16 89 bente.peo@gmail.com

Revisor: Jesper Schiøtt
Ellevej 44. 3700 Rønne
30 56 86 18 bornholm@sportdres.dk